Fokus

LIEKE on keskittynyt energian ja infrastruktuurin, rakentamisen sekä julkisen sektorin juridiikkaan. Tarkoin valitut asiantuntijamme ratkaisevat haasteesi.

Energia ja infrastruktuuri

Energia on fokuksessamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme toimialan parhaan asiantuntemuksen. Tunnemme energia-alan sääntelyn, menettelytavat ja käytännöt.

Meillä on kokemusta toimialan suurimmista projekteista ydinvoimasta tuulivoimaan, biopolttoaineista jätevoimaan sekä LNG:stä energian varastointiin. Hallitsemme myös hankkeiden luvitukseen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset.

Ennakoiva projektinhallintamallimme tukee monimutkaistenkin energiahankkeiden kaikkia vaiheita. Näin madallamme kustannusriskejä ja ennaltaehkäisemme mahdollisia riitatilanteita.

Palveluihimme kuuluvat yritysrakenteiden luominen, niihin liittyvät järjestelyt, operatiivisen liiketoiminnan tukeminen sekä yritys- ja liiketoimintakaupat.

Energia ja infrastruktuuri -praktiikkamme on huomioitu useina vuosina kansainvälisessä asianajoalaa arvioivassa Chambers and Partners -hakemistossa. “The Lieke team is committed and enthusiastic. Their response times are outstanding and the thoughtful input that is provided at each stage of the matter is both timely and valuable.” “Lieke handles complex matters with a practical touch.” (Chambers Europe 2024.)

Asiantuntijoidemme laatima kirjoitus energian ja infrastruktuurin ajankohtaisesta juridiikasta julkaistiin kansainvälisessä Chambers and Partners Global Practice Guide -julkaisussa.


Lue lisää
Näytä tiimi

Rakentaminen

Meillä on poikkeuksellisen laaja kokemus kiinteistö- ja rakennusalan sopimusjuridiikasta, projektinhallinnasta ja riitojen ratkaisusta. Rakennushankkeissa keskitymme palvelemaan pääasiassa tilaajaorganisaatioita, emmekä esteellisyyksien välttämiseksi tarjoa palveluitamme suurimmille urakoitsijoille.

Oikeudellisten kysymysten ratkaisemisen lisäksi kokenut asiantuntijamme toimii asiakkaamme projektiorganisaation alaisuudessa koko hankkeen ajan. Asiantuntijamme työskentelee osana projektiryhmää kartoittaen epävarmuustekijöitä ja luoden yksilöllisiä ratkaisuja. Näin minimoimme riskit, vältämme riitatilanteet ja parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä.

Rakentaminen -praktiikkamme on huomioitu useina vuosina kansainvälisessä asianajoalaa arvioivassa Chambers and Partners -hakemistossa. “They have a wide range of skills and services and their responsiveness has been very good and fast.” “The law firm has an outstanding business-oriented approach to solving ongoing issues.” (Chambers Europe 2024.)

Asiantuntijoidemme laatima kirjoitus Suomen rakennuslaista sekä toimialan kehityssuunnista julkaistiin kansainvälisessä Chambers and Partners Global Practice Guide -julkaisussa.


Lue lisää
Näytä tiimi

Julkinen sektori

Julkinen sektori huolehtii Suomesta haasteiden keskellä. Tehokkuus- ja tasapuolisuusvaatimusten lisäksi toimintaa ohjaa vahvasti sääntely.

Liekkeen fokuksessa on tarjota tukea ja ratkaisuja julkisen sektorin toimijoille haastavassa toimintaympäristössä, tarvittaessa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Toimimme strategisena kumppanina ministeriöille, kunnille, hyvinvointialueille ja julkisesti omistetuille yhtiöille.

Ymmärrämme julkisella sektorilla toimimisen oikeudelliset reunaehdot valtiontukisääntelystä hankintalakiin ja julkisuuslaista kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin. Autamme turvaamaan julkisia intressejä ja ennakoimme riskejä julkisin varoin rahoitetuissa hankkeissa.


Lue lisää
Näytä tiimi