Helsingin seurakuntayhtymä – Julkista hankintaa koskeva markkinaoikeusvalitus

Avustimme menestyksekkäästi Helsingin seurakuntayhtymää julkista hankintaa koskevassa markkinaoikeusprosessissa.

Avustimme oikeudellisena neuvonantajana Helsingin seurakuntayhtymää julkista hankintaa koskevassa markkinaoikeusprosessissa (MAO:518/2023).

Helsingin seurakuntayhtymä toteutti hankinnan hankintalain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon ylittävien menettelysäännösten mukaisesti. Hankintaa koskevasta päätöksestä tehtiin kaksi valitusta markkinaoikeuteen. Ensimmäisen valituksen mukaan tarjouskilpailun voittajan tarjous olisi tarjouspyynnön vastaisena tullut sulkea pois hankintamenettelystä. Toisen valituksen mukaan tarjousten vertailu tehtiin virheellisesti. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, ettei Helsingin seurakuntayhtymä ollut menetellyt hankintaa toteuttaessaan tai hankintapäätöstä tehdessään valittajien esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti.

Liekkeen toimeksiannon suorittaneeseen tiimiin kuuluivat osakas Aimo Halonen ja senior associate Markus Pulkkinen.

Lisätietoa antaa