DigiFinland Oy – Projekti Cirrus

Pilvipalvelut

Valtiovarainministeriön rahoittaman ja DigiFinland Oy:n hallinnoiman Cirrus-hankkeen tavoitteena on edistää hallitusohjelmaammekin kirjattua Suomen julkisen sektorin pilvisiirtymää kehittämällä tietosuojaan liittyviä julkisten pilvipalveluiden toimintamalleja ja sopimusehtoja. Hankkeen avulla voidaan saavuttaa julkiselle sektorille merkittäviä toiminnallisia hyötyjä ja kustannushyötyjä.

Lieke on toiminut hankkeen oikeudellisena neuvonantajana. Keskeisimpiä tehtäviämme hankkeessa ovat olleet julkisissa hankinnoissa käytettäväksi tarkoitettujen muun muassa tietosuojaa koskevien sopimusehtojen luonnosteleminen sekä niistä neuvotteleminen suurten pilvipalvelutarjoajien (AWS, Google, Microsoft ja Oracle) kanssa. Toimeksianto on edellyttänyt hyvin laajamittaista pilvipalvelutarjoajien sopimusehtojen analysointia julkishallinnon tarpeista ja lainsäädännön edellytyksistä lähtien.

Liekkeen Cirrus-tiimiä vetää osakkaamme Rosa Lång. Tiimissä ovat lisäksi mukana asiantuntijamme Heidi Krootila, Paul Durac ja Mikael Lindqvist.

Lisätietoja hankkeesta: Cirrus – Pilvipalveluiden tietosuojan kehittämishanke – DigiFinland

Lisätietoa antaa

Tiimi