Puhuri Oy – Avustaminen Piipsannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa muutoksenhaussa

Tuulivoima_windpower

Lieke avusti Puhuri Oy:tä Piipsannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa muutoksenhakuasiassa.

Avustimme Puhuri Oy:tä Piipsannevan tuulivoimapuistohankkeen osayleiskaavan muutoksenhakuasiassa. Piipsannevan tuulivoimapuisto on suunniteltu sijoitettavan Haapaveden kaupungin itäosaan ja koostuvan 39 korkeasta tuulivoimalasta.

Haapaveden kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimapuiston osayleiskaavan 2021. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen siitä tehtyjen valitusten johdosta, pääasiallisena perusteenaan muun muassa linnustoselvitysten kattavuus ja kaavan mahdolliset vaikutukset alueen linnustoon.

Kaupunki valitti asiasta hankekehittäjän tuella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kyse on entisestä turvetuotantoalueen yhteydessä olevasta alueesta, joka on maakuntakaavoituksessa osoitettu tuulivoimatoimintaan. Asiassa tuli erityisesti arvioitavaksi se, miten linnustoarvot tulee selvittää alueella, jolle on ihmisen toimesta muodostunut jatkuvasti muuttuvia vesistöalueita, joille on muodostunut merkittäviä linnustoreviirejä ja -arvoja.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on tehty asianmukainen vaikutustenarviointi ja kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun kokonaisuudessaan. Kaavamuutos hyväksyttiin halutussa muodossa. Päätöstä voidaan pitää myös yleisemminkin myönteisenä entisten turvetuotantoalueiden jatkokehittämisen kannalta.

Olemme toimineet Puhuri Oy:n oikeudellisena neuvonantajana myös Piipsannevan tuulivoimapuistohankkeen kehittämisessä erityisesti maanvuokra-asioissa ja luvitusta koskevissa kysymyksissä. Olemme avustaneet Puhuri Oy:tä myös muun muassa yhtiön muiden tuulivoimapuistojen kehityksessä, omistusjärjestelyissä ja maankäyttökysymyksissä.

Lue lisää hankkeesta ja Liekkeen aiemmasta kokemuksesta Puhuri Oy:n tuulivoimapuistoista:

Puhuri Oy – Tuulikaarron Voima Oy:n omistusjärjestelyt

Puhuri Oy – Tuulivoimahankkeet Piipsa ja Tuulikaarto

Puhuri Oy – Tuulivoimalahankkeet Kesonmäki ja Kaukanen

Puhuri Oy – Oikeudellinen neuvonta maankäyttökysymyksissä

Lisätietoa antaa