Vahingonkorvausvaatimukseen vastaaminen

Rakennus

Lieke avusti päämiestään vastaamaan yhtiötä kohtaan esitettyyn toissijaiseen vahingonkorvausvaatimukseen.

Vahingonkorvausvaatimus liittyi rakentamisvaiheessa olleella laitoksella syttyneeseen tulipaloon. Päämiehemme toimitti tilaajalle rakennushankkeen projektinjohtopalveluita konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen alaisella sopimuksella. Tilaaja esitti päämiestämme kohtaan yli 650.000 euron toissijaisen vahingonkorvausvaatimuksen väittäen päämiehemme laiminlyöneen rakennushankkeen valvonnan, mikä oli tilaajan mukaan johtanut tulipalon syttymiseen. Avustimme päämiestämme vastaamaan tilaajan esittämään vahingonkorvausvaatimukseen. Tilaaja luopui kaikista vaatimuksistaan päämiestämme kohtaan.

Lisätietoa antaa

Tiimi