Keiturin Sote Oy – Terveyskeskusten kiirevastaanottopalvelun julkinen hankinta

Avustimme oikeudellisena neuvonantajana Keiturin Sote Oy:tä terveyskeskusten kiirevastaanottopalvelun julkisessa hankinnassa.

Avustimme oikeudellisena neuvonantajana Keiturin Sote Oy:tä terveyskeskusten kiirevastaanottopalvelun julkisessa hankinnassa. Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana.

Hankinnan kohteena oli lääkäreiden henkilöresurssipalvelut terveyskeskukseen. Lieke vastasi hankintasopimuksen ja muiden hankinta-asiakirjojen laadinnasta yhteistyössä Keiturin Sote Oy:n kanssa.

Keiturin Sote Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita Pirkanmaan alueella.

Liekkeen toimeksiannon suorittaneeseen tiimiin kuuluivat osakas Aimo Halonen ja senior associate Markus Pulkkinen.

Lisätietoa antaa