Valtiovarainministeriö – Kemiönsaaren etuostoasia

Etuostoasia

Lieke avusti valtiovarainministeriötä Kemiönsaaressa sijaitsevaa tilaa koskevassa etuostoasiassa Turun hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asia päättyi valtiovarainministeriön kannalta suotuisasti sen päätöksen jäädessä sellaisenaan voimaan.

Valtiovarainministeriö päätti vuoden 2022 keväällä käyttää etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019, ’’Etuostolaki”) 5 §:n nojalla valtion etuosto-oikeuttaan kiinteistönkauppaan, koska kiinteistö kuului etuostolain mukaiselle suojavyöhykkeelle ja etuosto-oikeuden käyttö oli tarpeen maanpuolustuksen ja alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia. Laki mahdollistaa etuosto-oikeuden valtiolle tilanteessa, jossa kiinteistön hankkiminen on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi tai alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi. Kemiönsaaressa sijaitseva tila rajoittuu osin puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Asianosainen valitti valtiovarainministeriön päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 29.3.2023. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun Etuostolain mukaista päätöstä arvioitiin hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että valtiovarainministeriön päätökselle etuosto-oikeuden käyttämisestä oli lainmukaiset edellytykset. Valtiovarainministeriö ei ollut käyttänyt toimivaltaansa vastoin valtion etuostolain tarkoitusta, eikä päätös ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Toimeksianto edellytti viranomaisten toiminnan julkisuuteen liittyvän lainsäädännön hyvää tuntemusta ja hallintoprosessiin liittyvää vahvaa osaamista, koska tapaukseen liittyi huomattavan paljon salassa pidettävää materiaalia ja osa materiaalista oli myös asianosaissalaista.

Liekkeen ydintiimiin kuuluivat osakas Ville Vyyryläinen ja senior associate Hanna Tuominen. Ydintiimiä avustivat osakas Marja Norrena ja senior associate Mira Rantamoijanen.

Lue lisää asiasta valtiovarainministeriön tiedotteesta täältä.

Lisätietoa antaa

Tiimi