Vetelin Tuulivoima Oy – Avustaminen Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa muutoksenhaussa

Tuulipuisto_windpark

Lieke avusti Vetelin Tuulivoima Oy:tä sen Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa muutoksenhakuasiassa Vaasan hallinto-oikeudessa.

Löytönevan tuulivoimapuiston on suunniteltu muodostuvan kahdeksasta korkeasta tuulivoimalasta, jotka sijoittuisivat Vetelin kuntaan. Muutoksenhaussa joukko paikallisia asukkaita vastusti tuulivoimapuiston rakentamista perusteinaan muun muassa meluvaikutukset, luontovaikutukset sekä maisemavaikutukset. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset kokonaisuudessaan ja tuulivoimaosayleiskaava tuli lainvoimaiseksi.

Lisätietoa antaa

Tiimi