Helsingin kaupunki

Julkinen sektori_public sector

Lieke on jo useiden vuosien ajan toiminut Helsingin kaupungin ja useiden eri kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden valitsemana oikeudellisena neuvonantajana useissa erillisissä toimeksiannoissa ja hankkeissa.

Neuvonannon kohteena on ollut muun muassa yhtiö-, yhteisö- ja sopimusoikeus, oikeudellinen riskienhallinta sekä hankintajuridiikka. Lieke on myös toiminut Helsingin kaupungin valitsemana asiamiehenä hankesopimuksiin liittyvässä riidanratkaisussa.

Lisätietoa antaa

Tiimi