Palvelut

Palvelemme monipuolisesti juridiikan eri osa-alueilla. Parhaat tulokset syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Lieke tiimi

Riidanratkaisu

Lähestymme erimielisyyksiä muodostamalla kokonaiskuvan asiakkaamme tavoitteista ja kartoittamalla sovinnon mahdollisuudet. Asiantuntijamme analysoivat toimeksiannon ja luovat selkeän, asiakkaan etua ajavan strategian.

Riidanratkaisun lisäksi autamme asiakkaitamme yrityssalaisuuksiin, ympäristöoikeuteen ja työturvallisuusasioihin liittyvissä rikosprosesseissa.

Lue lisää
Näytä tiimi

Yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt ja compliance

Meillä on laaja kokemus yhtiöoikeuden ja yritysjärjestelyjen eri osa-alueilta. Palvelemme muun muassa yritys- ja rahoitusjärjestelyihin, pääomasijoittamiseen, osakassopimuksiin ja Corporate Governanceen liittyvissä asioissa.

Pureudumme syvällisesti asiakkaidemme liiketoimintaan ja löydämme tavoitteita parhaiten vastaavat ratkaisut. Asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme myös kaikissa complianceen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää
Näytä tiimi

Työoikeus

Työoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat operatiivinen konsultointi, yhteistoimintamenettelyiden hallinnointi, työoikeusliitännäinen oikeudenkäynti ja työturvallisuusasioiden järjestely. Tavoitteemme on varmistaa asiakasyrityksen tehokkuus kaikissa tilanteissa.

Avustamme erityisesti muutostilanteissa, joissa tarjoamme juridisen neuvonannon lisäksi apua myös sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Kansainvälinen kumppaniverkostomme mahdollistaa muutosten läpiviemisen konsernitasolla.

Lue lisää
Näytä tiimi

Julkiset hankinnat

Meillä on syvällistä osaamista hankintalainsäädännöstä ja -käytännöstä. Avustamme kaikkia julkisiin hankintoihin osallistuvia tahoja, kuten viranomaisia, kuntia, kuntayhtymiä, valtion virastoja ja liikelaitoksia, yhteisöjä ja yrityksiä.

Oli kyseessä sitten hankintailmoitusten, tarjouspyyntöjen tai hankintapäätösten laatiminen, autamme löytämään sopivimmat ratkaisut, ennaltaehkäisemään epävarmuustekijöitä ja toimimaan hankintalain edellyttämällä tavalla. Lisäksi autamme julkisia hankintoja koskevissa asioissa markkinatuomioistuimessa.

Lue lisää

Kiinteistöt, ympäristö ja maankäyttö

Kattava kokemuksemme ympäristöoikeudellisista toimeksiannoista ja luvanvaraisista hankkeista takaa oikeat ratkaisut haastaviimpiinkin ympäristöön ja maankäyttöön liittyviin tilanteisiin.

Asiantuntijamme neuvovat esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, transaktioihin ja energiahankkeisiin liittyvissä ympäristöoikeudellisissa asioissa. Kiinteistösijoittamiseen ja kiinteistöjen ostoon, myyntiin ja vuokraamisen keskittyvien sopimusten laatimisen lisäksi autamme ympäristölupaprosesseissa ja ympäristöoikeuteen liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Lue lisää

Tietosuoja

Laaja asiantuntemuksemme mahdollistaa asiakkaidemme tietosuojahaasteiden ratkaisemisen huomioiden erilaisten toimialojen vaatimukset. Kehitämme tietosuojaosaamista ja toimimme strategisena kumppanina, joka on mukana uusimpienkin ratkaisujen käyttöönotossa ja seurannassa.

Lue lisää
Näytä tiimi