DigiFinland Oy – etävastaanottoprojekti

Laadimme DigiFinland Oy:lle selvityksen Omaolo-palveluun liittyvien tietojen hyödyntämiseen soveltuvasta tietosuojasääntelystä.

Laatimamme selvitys oli osa DigiFinland Oy:n käynnistämää etävastaanottoprojektia, jossa selvitetään Omaolo-palvelun linkittämistä terveyden- ja sosiaalihuollon alueellisiin ja paikallisiin etävastaanottojärjestelmiin sekä mahdollisuutta Omaolo-palvelun integroimiseksi osaksi tällaisia järjestelmiä.

Laajamittaisessa selvityksessä arvioitiin tietosuojasääntelyn ohella asiakas- ja potilastietoihin soveltuvan lainsäädännön soveltumista ja vaikutusta Omaolo-palveluun ja etävastaanottoprojektiin. Selvityksessä arvioitiin useita erilaisia Omaolo-palveluun liittyvien tietojen käyttö- ja luovutustilanteita sekä tiedonlajeja ja uuteen asiakastietolakiin ja digitaalisten Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyviä vaikutuksia hankkeelle.

Lisätietoa antaa

Tiimi