Yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeva selvitys ja toteutus

Laadimme asiakaskonsernille analyysin siitä, missä tilanteissa yhteisrekisterinpitäjyyden edellytykset täyttyvät ja millaista dokumentaatiota järjestelystä ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista on aiheellista laatia.

Analyysi toteutettiin läheisessä yhteistyössä päämiehen tietosuojavastaavan ja it-asiantuntijoiden kanssa ja järjestelmäkuvauksia hyödyntäen. Analyysin jälkeen avustimme asiakaskonsernia tarvittavien asiakirjojen laadinnassa.

Lisätietoa antaa