Suomen Hyötytuuli Oy – Tahkoluodon merituulipuiston laajennus

offshore merituulipuisto

Lieke toimii Suomen Hyötytuuli Oy:n oikeudellisena neuvonantajana Tahkoluodon merituulipuiston laajentamishankkeessa. Hankealueesta allekirjoitettiin tammikuussa 2023 käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa, ja Lieke avusti sopimuksen neuvotteluissa.

Käyttöoikeussopimus edustaa ensimmäistä pitkää käyttöoikeussopimusta tuulivoimaa varten yleisillä vesialueilla. Käyttöoikeussopimus mahdollistaa hankkeen tarvitsemien lupien hakemisen sekä merituulipuiston rakentamisen ja sähköntuotannon.

Kyseessä on Suomen Hyötytuuli Oy:n vuonna 2010 pilotoiman ja 2017 valmistuneen Suomen ensimmäisen, Porin edustalla sijaitsevan Tahkoluodon merituulipuiston läheisyyteen sijoittuva laajennushanke. Hankkeen joulukuussa 2022 lainvoimaiseksi tullut osayleiskaava mahdollistaa 40 modernin merituulivoimalan rakentamisen.

 

Lue lisää hankkeesta ja Liekkeen aiemmasta kokemuksesta merituulipuistoista:

https://hyotytuuli.fi/metsahallitus-vuokraa-merialueen-tahkoluodon-merituulipuiston-laajennukseen/

https://lieke.com/merituulipuisto-tahkoluoto/

https://lieke.com/suomen-hyotytuuli-oy-tuulivoimalaprojektien-juridinen-neuvonanto

Lisätietoa antaa

Tiimi