Puhuri Oy – Tuulikaarron Voima Oy:n omistusjärjestelyt

Wind mill

Toimimme Puhuri Oy:n oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa B Capital Partners AG:n hallinnoimat rahastot tulevat Puhurin kahden tuulipuiston omistavan  tytäryhtiön Tuulikaarron Voima Oy:n vähemmistöomistajaksi.

Tehtävämme kattoivat muun muassa järjestelyyn liittyvien omistusjärjestelyä sekä rahoitusta koskevien sopimusten laatimisen ja neuvottelemisen, toivotun yhtiörakenteen luomisen, hankkeen due diligence -tarkastuksessa avustamisen sekä omistusjärjestelyn voimaanpanon valmistelun ja siinä avustamisen.

Tuulikaarron Voima Oy omistaa kaksi tuulivoimapuistoa – seitsemästä voimalasta koostuvan Keson tuulipuiston ja kahdeksasta voimalasta koostuvan Kaukasen tuulipuiston. Molemmat puistot ovat toiminnassa ja Lieke toimii Puhuri Oy:n ja Tuulikaarron Voima Oy:n oikeudellisena neuvonantajana myös puistojen kehityksessä.

Edellä kuvattu omistusjärjestely toteutettiin keväällä 2023. Puhuri jatkaa tuulipuistojen rakennuttamista ja hallinnointia myös omistusjärjestelyn toteutumisen jälkeen.

Lisätietoa antaa

Tiimi