Vantaan Energia Oy – Power-to-Gas -hanke

Lieke toimii neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle kaikissa yhtiön Power-to-Gas (P2G) -hankkeeseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Hanke vaatii perusteellista energiatoimialan tuntemusta ja kokemusta sopimusriskien hallinnasta uuden teknologian projekteissa.

Toimimme neuvonantajana Vantaan Energia Oy:lle hankkeessa, jossa yritys kehittää ja suunnittelee uutta Power-to-Gas-laitosta synteettisen metaanin ja lämpöenergian tuottamiseksi. Hankkeessa tuotanto on jaettu kolmeen osa-alueeseen: hiilidioksidin talteenottoon Vantaan Energia Oy:n viereisen jätteenpolttolaitoksen savukaasuista, elektrolyysiin, jossa vesi jaetaan vedyksi sähkön avulla sekä metaanintuottoon, jossa vety ja hiilidioksidi yhdistetään metaanin ja lämmön tuottamiseksi sivutuotteena. Vantaalle suunnitellun laitoksen metaanin ja lämpöenergian yhteenlaskettu tuotanto olisi noin 24 MW.

Hanke on uraauurtava, sillä Power-to-X -teknologiaa pidetään yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden hiilineutraalien energiajärjestelmien toteuttamiseksi. Laitos tulisi olemaan ainutlaatuinen Suomessa ja ensimmäisten teollisessa mittakaavassa toimivien laitosten joukossa maailmalla. Laitoksen arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuosina 2024–2025.

Lisätietoa antaa

Tiimi