Kaikki asiantuntijamme

Helena Kalmanlehto

Counsel, asianajaja, varatuomari

Helena Kalmanlehto on erikoistunut konfliktinhallintaan ja kaupallisten riitojen ratkaisuun.

Kalmanlehto neuvoo ja edustaa asiakkaita oikeudellisten konfliktien ja riitatilanteiden kaikissa vaiheissa. Kalmanlehto hoitaa toimeksiantoja lukuisiin toimialoihin ja oikeudenaloihin, kuten kiinteistöihin ja rakentamiseen, kaupallisiin ja yritystoimintaan liittyviin sopimuksiin, maksukyvyttömyystilanteisiin ja velkojien edunvalvontaan sekä moninaisiin vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksiin liittyen.

Kalmanlehdolla on syvällistä osaamista konfliktien ennaltaehkäisystä, tehokkaista neuvottelukeinoista ja oikeudellisesta riskienhallinnasta sopimusten laadintavaiheessa ja päivittäisessä vaatimustenhallinnassa. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus päämiesten edustamisesta oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä sekä sovintomenettelyissä.

Kalmanlehto on työskennellyt aiemmin muissa Suomen johtavissa liikejuridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa. Hän on auskultoinut käräjä- ja hovioikeudessa.

Kalmanlehto on Suomen Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan sekä siviiliprosessioikeudellisen asiantuntijaryhmän jäsen.

Helena Kalmanlehto on huomioitu Suomen johtavia riidanratkaisuun erikoistuneita asianajajia arvioivassa kansainvälisessä The Legal 500 -julkaisussa: ”Kalmanlehto is noted for her experience representing clients in commercial and corporate litigation, construction claims and insolvency proceedings.”

 

Referenssit

 

◈ Edusti kiinteistöosakeyhtiötä osakkeenomistajia vastaan oikeudenkäynnissä koskien laajaa riitaa liittyen osakekauppasopimuksiin ja väitettyihin rakennusvirheisiin.

◈ Edusti päämiestä oikeudenkäynneissä koskien IT-palvelusopimusta, rekrytointikieltoja, sopimussakkoja sekä näihin liittyneitä turvaamistoimivaatimuksia. Asiassa saavutettiin kokonaisvaltainen sovintoratkaisu.

◈ Edusti rakennuttajaa oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa koskien mittavaa rakennushanketta, jossa rakennuttaja ja urakoitsija esittivät puolin ja toisin merkittäviä vaatimuksia.

◈ Edusti julkisyhteisöä pitkäaikaisia ja taloudelliselta arvoltaan merkittäviä maanvuokrasopimuksia koskevassa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyssä.

◈ Edusti päämiestä oikeudenkäynnissä, jossa konkurssipesä esitti takaisinsaantivaatimuksia konserniavustukseen liittyen. Asia päättyi sovinnollisesti.

◈ Toimi julkisyhteisön neuvonantajana ja avusti neuvotteluissa elinkaarihankkeessa liittyen erimielisyyksiin urakoitsijan kanssa.

◈ Edusti tilaajaa korjausrakentamishankkeeseen sisältynyttä maanpuhdistusurakkaa koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa oli kysymys urakkasopimuksen purkamisesta ja vahingonkorvausvaateista.

◈ Edusti päämiestä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä pääomasijoitusta ja lainasopimusta koskevassa riidassa.

◈ Toimi julkisyhteisön neuvonantajana historiallisen rakennuksen korjausrakentamishankkeessa. Juttu päättyi sovintoratkaisuun, jossa osapuolet päättivät urakkasopimuksen yhteisymmärryksessä ja sopivat keskinäisistä vaateistaan.

◈ Edusti konkurssipesää oikeudenkäynnissä, jossa velkoja vaati velkojainkokouksen päätöksen kumoamista. Kumottavaksi vaadittu päätös koski konkurssivelallisen tytäryhtiön osakkeiden merkittävän kaupan hyväksymistä.