Kaikki asiantuntijamme

Helena Kalmanlehto

Counsel, asianajaja, varatuomari

Helena Kalmanlehto on erikoistunut konfliktinhallintaan ja kaupallisten riitojen ratkaisuun.

Kalmanlehto neuvoo ja edustaa asiakkaita oikeudellisten konfliktien ja riitatilanteiden kaikissa vaiheissa. Kalmanlehto hoitaa toimeksiantoja lukuisiin toimialoihin ja oikeudenaloihin, kuten kiinteistöihin ja rakentamiseen, kaupallisiin ja yritystoimintaan liittyviin sopimuksiin, maksukyvyttömyystilanteisiin ja velkojien edunvalvontaan sekä moninaisiin vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksiin liittyen.

Kalmanlehdolla on syvällistä osaamista konfliktien ennaltaehkäisystä, tehokkaista neuvottelukeinoista ja oikeudellisesta riskienhallinnasta sopimusten laadintavaiheessa ja päivittäisessä vaatimustenhallinnassa. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus päämiesten edustamisesta oikeudenkäynneissä, välitysmenettelyissä sekä sovintomenettelyissä.

Kalmanlehto on työskennellyt aiemmin muissa Suomen johtavissa liikejuridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa. Hän on auskultoinut käräjä- ja hovioikeudessa.

Kalmanlehto on Suomen Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan sekä siviiliprosessioikeudellisen asiantuntijaryhmän jäsen. Hän on Suomen Asianajajaliiton hyväksymä sovittelija.

Helena Kalmanlehto on huomioitu Suomen johtavia riidanratkaisuun erikoistuneita asianajajia arvioivassa kansainvälisessä The Legal 500 -julkaisussa: ”Kalmanlehto is noted for her experience representing clients in commercial and corporate litigation, construction claims and insolvency proceedings.”

 

Kalmanlehto on hoitanut muun muassa seuraavanlaisia toimeksiantoja:

◈ Edusti asiakasta rahoitussopimukseen liittyvässä erimielisyydessä, jossa saavutettiin pitkien neuvottelujen jälkeen onnistunut sovintoratkaisu.

◈ Kalmanlehto neuvoo säännöllisesti asiakkaita konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä sekä muissa maksukyvyttömyysliitännäisissä kysymyksissä ja on hoitanut menestyksekkäästi näihin liittyvää velkojien edunvalvontaa ja lukuisia riita-asioita.

◈ Edusti kiinteistöosakeyhtiötä osakkeenomistajia vastaan oikeudenkäynnissä käräjä- ja hovioikeudessa koskien laajaa riitaa liittyen osakekauppasopimuksiin ja väitettyihin rakennusvirheisiin.

◈ Edusti julkisyhteisöä pitkäaikaisia ja taloudelliselta arvoltaan merkittäviä maanvuokrasopimuksia koskevassa oikeudenkäynneissä ja välitysmenettelyssä.

◈ Edusti päämiestä oikeudenkäynneissä koskien IT-palvelusopimusta, rekrytointikieltoja, sopimussakkoja sekä näihin liittyneitä turvaamistoimivaatimuksia. Asiassa saavutettiin kokonaisvaltainen sovintoratkaisu.