Suomen Hyötytuuli Oy – Alajoki-Peuralinna tuulipuisto

Lieke toimii Suomen Hyötytuuli Oy:n neuvonantajana Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen kaikissa oikeudellisissa asioissa. Hanke vaatii laajaa ymmärrystä tuulivoimahankkeen eri aspekteista sekä niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Toimimme Suomen Hyötytuuli Oy:n oikeudellisena neuvonantajana vuonna 2024 valmistuvassa 14 tuulivoimalasta koostuvassa Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeessa.

Olemme avustaneet Suomen Hyötytuuli Oy:tä hankkeen ostamisessa vuonna 2019 sekä sen jälkeen tuulivoimapuiston jatkokehittämisessä, turbiinihankinnoissa sekä muissa olennaisissa urakka- ja hankintasopimuksissa sekä projektinaikaisessa oikeudellisessa neuvonnassa. Avustamme myös hankkeen maankäyttöön liittyvissä lupa- ja maanvuokrakysymyksissä.

Hanke vaatii laajaa ymmärrystä tuulivoimahankkeen eri aspekteista, niiden keskinäisistä suhteista sekä tuulivoimarakentamiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Lisätietoa antaa

Tiimi