Aimo Halonen, Alisa Montonen, Hanna Tuominen, Panu Vasama, Kristiina Välimaa ja Amanda Olmo asiantuntijakirjoittajina Alternative Energy & Power 2023 -julkaisussa

Alternative Energy and Power 2023 Lieke

Asiantuntijamme Aimo Halonen, Alisa Montonen, Hanna TuominenPanu Vasama, Kristiina Välimaa ja Amanda Olmo kirjoittivat kansainväliseen Chambers & Partners Global Practice Guide -julkaisuun artikkelin Alternative Energy & Power 2023. Julkaisu on kattava tiivistelmä energian ja infrastruktuurin ajankohtaisesta juridiikasta Suomessa, ja sisältää lisäksi erillisen osion toimialan ja toimintaympäristön kehityssuunnista.

”Energia-ala murros on näkynyt Suomessa jo useita vuosia, mutta viime aikojen maailmantilanteen muutokset ovat kiihdyttäneet sitä entisestään. Näemme entistä suurempaa painotusta energia-alan juridiikkaan myös päättäjien pöydällä, minkä viimeisimmät sähkömarkkinoita koskevat lainsäädäntömuutokset ja uusin hallitusohjelmakin ovat osoittaneet. Lainsäädännön jatkuva kehitys ja toistuvat muutokset, joihin on sopeuduttava nopeallakin aikataululla, vaikuttavat väistämättä koko toimialaan. Seuraamme luonnollisesti tiiviisti alan tulevia lainsäädäntömuutoksia ja huomioimme ne työssämme. Lisäksi laaja toimialaosaamisemme varmistaa energia-alan käytäntöjen kokonaisvaltaisen huomioimisen hankkeessa kuin hankkeessa, ja auttaa käytäntöjen mukauttamisessa muutoksiin sopiviksi”, kuvailee Senior Associate, asianajaja Alisa Montonen.

Liekkeen energiajuristit ovat erikoistuneita eri energiamuotojen hankkeiden juridiikkaan, aina hankkeiden kehityksestä rakentamisvaiheeseen ja edelleen niiden toimintavaiheeseen sekä mahdollisiin riitatilanteisiin. Tämän lisäksi energia-alan yhtiöiden yhtiö- ja sopimusoikeudelliset käytännöt ovat juristeillemme arkipäivää, mikä mahdollistaa sujuvan yhteistyön ja liiketoimintalähtöisen asiakaspalvelutavan.

Asiantuntijakirjoitus luettavissa:

Alternative Energy & Power 2023

Lisätietoa antaa