Maija Ahtiainen nimitetty Counseliksi

Ahtianen Maija

Maija Ahtiainen on nimitetty 6.11.2023 lähtien Counseliksi Liekkeen riidanratkaisuryhmään. Maija neuvoo ja edustaa Liekkeen asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, oikeudenkäynneissä sekä muussa konfliktinhallinnassa. Maijalla on laaja-alainen kokemus liike-elämän riita-asioiden hoidosta yli kymmenen vuoden ajalta. Uransa aikana hän on osallistunut useiden vaativien ja monimutkaisten kaupallisten riitatilanteiden selvittämiseen ja hoitamiseen välimiesmenettely- ja tuomioistuinprosesseissa sekä sovintomenettelyissä. Maijan hoitamat toimeksiannot koskevat tyypillisesti rakentamiseen, kiinteistöihin, erilaisiin toimitus-, projekti- ja muihin kaupallisiin sopimuksiin sekä yrityskauppoihin ja osakassopimuksiin liittyviä riitatilanteita.

”Ennen saapumistani Liekkeelle olen työskennellyt jo varsin pitkään riidanratkaisun parissa eräissä muissa Suomen johtavissa liikejuridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa. Urani aikana olen toiminut asiamiehenä sekä oikeudenkäynneissä että välimiesmenettelyissä hyvin monipuolisesti erilaisiin toimialoihin ja oikeudellisiin kysymyksenasetteluihin liittyvissä asioissa. Lisäksi olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja toiminut useiden välimiesoikeuksien sihteerinä, missä yhteyksissä olen päässyt näkemään myös sitä, miltä asiat tuomarin puolella pöytää näyttävät. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään osana Liekkeen rautaista riidanratkaisutiimiä ja avustamaan asiakkaitamme löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut nopeasti muuttuvan liike-elämän haastaviin konfliktitilanteisiin.”