Lämpökattilamaisemia Vantaalla – Liekkeen energiaryhmän voimalaitosvierailu Vantaan Energialla

Voimalaitosvierailu

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen edesauttaa parhaiden oikeudellisten ratkaisujen löytämisessä. Liekkeen energia- ja infrastruktuuriryhmä vieraili Vantaan Energian jätevoimalaitoksessa tutustumassa siihen, miltä laitoshankkeiden sopimuksissa toistuva termistö ja toimintaympäristö näyttävät paikan päällä koettuna. Vierailun fokuksessa oli lisäksi tutustuminen Vantaan Energian Hiilinegatiivinen 2030 -ohjelmaan.

Vantaan Energian voimalaitoksen portilla kokoontui aikaisin aamulla seitsenhenkinen asiantuntijaryhmä. Liekkeen energia- ja infrastruktuuritiimi saapui Vantaan Energian voimalaitosvierailulle. Vierailijakortit mukanaan joukko suuntasi kohti toimistorakennusta, jossa projektijohtaja Antti Päärni otti vieraat lämpimästi vastaan. Tuttuja kasvoja puolin ja toisin – yhteistyötä on tehty useamman hankkeen osalta vuosien ajan.

Hiilinegatiivisuuspolku laitoshankkeiden strategisena moottorina

Lieke on Vantaan Energian oikeudellinen neuvonantaja sen eri projektihankkeissa, jotka ovat osa yhtiön strategista päästövähennyspolkua, jolla yhtiö etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Laitosvierailun aluksi liekeläisille esiteltiin Vantaan Energian toimesta tuttu Sähköpolttoainelaitos (Power-to-Gas (P2G) –hanke), joka on osa Vantaan Energian hiilinegatiivisuuspolkua. Hiilinegatiivisuuspolkuun mahtuu myös useita muita kehitys- ja toteutusvaiheessa olevia hankkeita. ”Hankkeiden parissa toimivan juridisen tiimin on tärkeää tunnistaa asiakkaan suurempi tavoite, johon erilaisilla hankkeilla tähdätään. Kokonaisuuden hahmottaminen, asiakkaan liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää parhaan juridisen neuvonannon toteuttamiseksi. Juristin työ voi toisinaan olla pistemäistä, jossa juridiikkaa tehdään yksi sopimus- tai juridinen arviointi kerrallaan. Tällöin on oleellista ymmärtää suuret linjat yksittäisten asioiden takana”, kertoo vierailun Liekkeen puolelta järjestänyt, energia- ja infrastruktuuripraktiikkaryhmän asianajaja Panu Vasama. Panulla on useamman vuoden kokemus yhteistyöstä Vantaan Energian hankkeiden parissa. ”Pitkäaikainen yhteistyö on palkitsevaa. Asiakkaan liiketoimintahaasteet oppii tuntemaan ja yhteistyö kontaktihenkilöiden kanssa syvenee vuosi vuodelta”, Panu sanoo. Mielenkiintoiset esitelmät kokoushuoneessa päättyivät oivalluksiin ja päivää jatkettiin lounaan merkeissä.

Lämpökattilamaisemat

Vierailun kohokohta oli jätevoimalakierros. Turvallisuusohjeistuksien jälkeen projektijohtaja Antti Päärni ja projektipäällikkö Jari Maaranen esittelivät jätevoimalaitoksen tiloja. Juridiikka heräsi Liekkeen asiantuntijoiden edessä eloon ja hankintasopimusten kolmetoistakerroksisen lämpökattilan päälle nousemisen jälkeen oli hetki aikaa ihailla korkealta aukeavia maisemia. ”Ne asiat, joita käymme läpi paperilla, ovatkin joissain tapauksissa useita kymmeniä tonneja painavia, korkeuksiin kohoavia laitososia, joiden avulla lämpiää esimerkiksi kotitaloudet – tämä oli mielenkiintoista nähdä konkreettisesti”, sanoo Kristiina Välimaa, Liekkeen asiantuntijaryhmään tammikuun alussa liittynyt juristi. Laitoshankkeiden parissa työskentely on hyvin konkreettista ja palkitsevaa – projektit ovat fyysisesti olemassa, niihin hankitaan laitteita ja ne rakentuvat ja käynnistyvät. Todennäköisesti jokaisessa laitoshankkeessa on päivä, jolloin myös juristi pääsee vierailemaan ”työmaallaan”. Mieluisa ja havainnollistava vierailu päätettiin lämpimiin kädenpuristuksiin, toivottavasti tapaamme pian uudestaan!

Kiitos Vantaan Energialle ja vierailuisännille!