Fokuksessa riidanratkaisu: Mitä Liekkeen riidanratkaisupraktiikassa tapahtuu?

Riidanratkaisu-tiimi

Riidanratkaisu on yksi Liekkeen neljästä fokusalueesta. Kysytään Liekkeen riidanratkaisuun erikoistuneilta asiantuntijoilta, minkälaiset jutut heitä tällä hetkellä työllistävät ja minkälaista on työskennellä Liekkeen riidanratkaisutiimissä. Tiimissä työskentelee kymmenkunta asiantuntijaa, joihin voit tutustua tarkemmin täällä, sekä vaihtuva määrä harjoittelijoita erilaisissa avustavissa tehtävissä.

Minkälaisia juttuja Liekkeen riidanratkaisutiimin pöydältä löytyy?

”Erilaisten liike-elämän erimielisyyksien ennakoiva hallinta sekä asiakkaidemme avustaminen vaativissa tuomioistuin- ja välitysmenettelyprosesseissa ovat tiimimme ydintekemistä”, kertoo Liekkeen osakas, asianajaja Marja Norrena, Liekkeen riidanratkaisupraktiikan vetäjä.

”Meillä Liekkeellä toimintaa ohjaavana lähtökohtana on perinteisesti ollut se, että asiakkaan etu edellyttää useimmiten erimielisyyksien mahdollisimman varhaista käsittelyä ja ratkaisua ilman, että tilanne eskaloituu käräjöintiä vaativaksi laajamittaiseksi riidaksi”, jatkaa Liekkeen osakas, asianajaja Rosa Lång. ”Tällöin prosessisääntöjen tunteminen ei yksin riitä, vaan asiakkaan mahdollisesti konfliktiherkän tilanteen ennakoiva hallinta edellyttää liiketaloudellisen kokonaiskuvan hahmottamista sekä erinomaisia neuvottelutaitoja.”

”Joskus riitatilanteeseen kuitenkin kaikesta huolimatta joudutaan ja silloin tiimimme tarjoaa asiakkaidemme käyttöön erittäin vahvan ja laaja-alaisen prosessi- ja substanssiosaamisen”, Marja toteaa. ”Hoidamme jatkuvasti monenlaisia, eri toimialojen ja eri juridiikan osa-alueisiin liittyviä riitatilanteita välitysmenettelyissä sekä yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa käytävissä prosesseissa. Pöydällämme on jatkuvasti esimerkiksi rakentamiseen, kiinteistöihin, erilaisiin toimitus- ja projektisopimuksiin, yrityskauppoihin, osakassopimuksiin sekä yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyviä prosesseja.”

”Se, että riitaan päädytään, ei toki tarkoita sitä, että juttu riideltäisiin vain riitelemisen ilosta ns. päätyyn asti, vaan erilaisten vaihtoehtojen huolellinen arviointi matkan varrella on erittäin tärkeää asiakkaan kannalta kussakin tilanteessa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi”, lisää riidanratkaisutiimin Counsel, asianajaja Helena Kalmanlehto. ”Joissakin tilanteissa esimerkiksi juttuun sopivassa sovittelumenettelyssä voidaan päästä asiakkaan kannalta erinomaiseen ratkaisuun murto-osalla siitä ajasta ja niistä kustannuksista, joita täysimittainen oikeudenkäynti tai välitysmenettely olisi vienyt.”

”Jos sovintoon ei päästä, erityisesti monimutkaiset ja vaativat kaupalliset riidat ratkaistaan nykyään useimmiten välitysmenettelyssä, jossa pätevät hieman erilaiset prosessuaaliset lainalaisuudet kuin ns. normaalissa tuomioistuinmenettelyssä”, kertoo riidanratkaisutiimin Counsel, asianajaja Maija Ahtiainen. ”Iso osa tiimimme työstä liittyykin asiakkaidemme avustamiseen erilaisissa välitysmenettelyissä. Tässä työssä etua on myös siitä, että on nähnyt miltä asiat näyttävät ratkaisijan puolelta pöytää katsottuina. Riidanratkaisutiimimme vetäjä Marja toimiikin säännöllisesti myös välitystuomarina ja itse olen päässyt kartuttamaan tämän puolen kokemusta toimimalla välitysoikeuksien sihteerinä.”

”Tällä hetkellä eräänlaisena trendinä riidanratkaisupuolella näkyvät talouden yleisen suhdannetilanteen takia myös erilaisten maksukyvyttömyysliitännäisten erimielisyystilanteiden kasvu”, toteaa Helena. ”Näihin tilanteisiin liittyy omat erityispiirteensä, jotka riita-asiaa hoitavan asiantuntijan on syytä hahmottaa”, Helena jatkaa.

”Myös energiamarkkinassa tapahtuneet muutokset ja vihreä siirtymä näkyvät jatkuvasti enenevässä määrin myös riidanratkaisutiimimme hoidettaviksi tulevissa toimeksiannoissa”, Marja lisää ja jatkaa: ”Liekkeellä on ollut perinteisesti vahva energiatoimialaan liittyvä oikeudellinen asiantuntemus ja osaaminen. Olemme iloisia, että alan toimijat luottavat osaamiseemme myös näissä ikävämmissä, mutta liiketoiminnassa lähes vääjäämättä silloin tällöin eteen osuvissa erimielisyystilanteissa.”

”Energia-toimialan erimielisyyksissä on tällä hetkellä tyypillisesti kyse joko energiainfrastruktuurin rakentamiseen, energian toimittamiseen tai energiahankkeiden rahoitusjärjestelyihin liittyvistä riidoista”, Maija kertoo edelleen. ”Se, että pystymme riitatoimeksiannoissamme hyödyntämään myös Liekkeen muista tiimeistä löytyvää syvällistä osaamista ja pitkää kokemusta erilaisiin energia-alan hankkeisiin liittyvästä juridiikasta, on erittäin arvokasta ja mahdollistaa osaltaan asiakkaiden juttujen hoitamisen tehokkaasti ja sillä korkealla laatutasolla, jota tiimimme itseltään edellyttää.”

Millaista on työskennellä Liekkeen riidanratkaisutiimissä?

”Tiimiimme kuuluu sekä jo pitkään riidanratkaisun parissa työskennelleitä kokeneita asiantuntijoita että uransa alkuvaiheessa olevia, riidanratkaisusta innostuvia alan tulevia tähtiä”, kertoo Marja. ”Meillä on kaikilla hieman erilaisia painopisteitä ja kiinnostuksenkohteita työssämme, ja valitsemmekin aina kuhunkin toimeksiantoon kokemukseltaan ja erityisosaamiseltaan sopivimmat tekijät. Esimerkiksi Anniinalla on riidanratkaisun lisäksi vahva osaaminen myös työoikeudellisista asioista.”

”On ollut hienoa, että olen päässyt Liekkeellä yhdistämään mielenkiintoni sekä riidanratkaisuun että työoikeuteen”, kertoo riidanratkaisutiimin Senior Associate Anniina Rantasalo. ”Liekkeellä tiimirajat ovat muutoinkin olleet hyvällä tavalla häilyviä ja usein jutuissa pääsee työskentelemään myös muiden tiimien kollegoiden kanssa, mikä on aina erittäin opettavaista”, Anniina jatkaa.

”Meille on tärkeää, että myös nuoremmat kollegat pääsevät näkemään laajasti erilaisia riitatoimeksiantoja ja työskentelemään niiden parissa kokeneempien juristien opastuksessa”, Marja toteaa. ”Kehittymismahdollisuudet tuovat työhön mielekkyyttä, mutta ketään ei jätetä yksin. Kokeneempien asiantuntijoiden vastuulla on, että tekemisemme laatu säilyy kaikissa olosuhteissa korkeimmalla mahdollisella tasolla.”

”Nuoretkin juristit ovat Liekkeellä keskeisessä roolissa ja saavat kunnolla vastuuta, mikä on palkitsevaa ja kehittävää ja samalla osoitus tiimin luottamuksesta omaa osaamista kohtaan”, kertoo Valmari Keskimäki, joka työskentelee riidanratkaisutiimissä Associate-roolissa. ”Vaatimustaso tiimissä on kova, kuten kuuluukin, ja juuri se tekee työstä mielenkiintoista ja palkitsevaa”, jatkaa samaten Associate-roolissa tiimissä työskentelevä Roosa Suutari. Myös Associatena työskentelevä Krista Hautakoski komppaa: ”Työskentely Liekkeen riidanratkaisutiimissä tarjoaa päivittäin uusia innostavia haasteita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun, mikä sai minut myös palaamaan Liekkeelle aiemman harjoittelujaksoni jälkeen”.

Liekkeen riidanratkaisutiimissä työskentelee lisäksi oikeustieteen opiskelijoita erilaisissa avustavissa tehtävissä. ”Mahtava yhteishenki, ammattitaitoiset kollegat sekä mielenkiintoiset ja haastavat toimeksiannot tekevät Liekkeen riidanratkaisutiimistä erinomaisen paikan kartuttaa kokemusta riitajuristin työtehtävistä”, kertoo Associate Traineena tiimissä työskentelevä, viimeisen vuoden opiskelija Matias Lagerblom.

Haluatko kuulla lisää Liekkeen riidanratkaisupraktiikasta tai työskentelystä tiimissämme? Ota yhteyttä Marjaan, Helenaan tai Maijaan.

 

Kirjoituksen on toimittanut Liekkeen riidanratkaisutiimissä Associate Traineena työskentelevä, neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Anni Kallio.

Lisätietoa antaa

Tiimi