Vesihuollon investointihankkeet: riskienhallintaa ja vastuullisuutta

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Vesihuollon investointitarpeiden on arvoitu lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä (Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040, 2021). Välttämättömät korjaukset ja uudistukset vaativat kunnilta merkittäviä budjettipanostuksia ja panostusten vastineeksi odotetaan rakennushankkeiden aikataulussa pysymistä sekä budjettiylitysten välttämistä. Investointien onnistuminen mitataan myös projektin läpinäkyvyydessä, vastuullisuudessa ja aikaa kestävässä lopputuloksessa. Eri projektivaiheiden riskienhallinta on välttämätöntä onnistuneen projektin toteutuksessa.

Vesihuolto 2022 -päivät keräsivät toukokuiseen Vaasaan suuren määrän vesihuoltoalan asiantuntijoita verkostoitumaan ja keskustelemaan vesihuollon perinteistä teemoista sekä uudemmista aiheista. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja, joukossa myös Mäkitalon asianajajan Panu Vasaman esitys Vastuulliset sopimuskäytännöt ja riskienhallinta vesihuollon investointihankkeissa, jossa käytiin läpi onnistuneen investointiprojektin kulmakiviä.

Riskien ennakointia ja -hallintaa

Kokemus tuo luotettavuutta riskien ennakoimiseen. Oikeudellinen riskienhallintaresurssi osallistetaan projektiin mieluiten jo heti sen alkumetreillä, jolloin kokonaiskuva projektin yleisimmistä haasteista saadaan alusta lähtien koko projektiryhmän tietoisuuteen. Vastuullisista ja riskejä ehkäisevistä prosesseista ja toimintatavoista voidaan sopia sekä varmistua, että projektin aikaiseen riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet ovat vastuutettu.

Listasimme Panun Vesihuolto 2022 -päivien esityksestä muutaman noston, siitä mitä tulisi huomioida onnistuneessa projektin juridisessa riskienhallinnassa:

  • Juridinen resurssi projektiin mukaan heti projektin alusta tukemaan tilaajan organisaatiota ja hallinnoimaan projektin aikaista riskienhallintaa
  • Sopimus on riskienhallinnan työkalu – mm. erilaiset rajapinnat ja seurannaisvaikutukset tarkasteltava
  • Sopimus on vasta lupaus, jonka noudattamista on valvottava
  • Hyvän sopimuksen tuoma etu voidaan menettää, jos sopimuskäytäntöjä ei noudateta
  • Oikea-aikainen reagointi erilaisiin yllättäviin tilanteisiin tuo säästöjä ja ennakoitavuutta

Vastuullisuus ja kestävä rakentaminen ovat myös osa riskien hallintaa. Vastuullisuus tuodaan näkyviin kaikkeen toimintaan ja sopimuksiin sidosryhmien kanssa. Erityisesti julkisella sektorilla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä vastuullisen toiminnan luomisessa.

Keskustelemme mielellämme lisää asiantuntijapalveluistamme. Toimimme projektijuridiikan asiantuntijoina niin suurissa kuin pienemmissäkin infrastruktuurihankkeissa ja tarjoamme jatkuvasti oikeudellista neuvonantoa julkisen sektorin asiakkaillemme. Meillä on lisäksi oma julkisten hankintojen asiantuntijatiimi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

 

Lähteet

Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040. Helsinki. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 63, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma: Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2021:7

Lisätietoa antaa