Paul Duracista Suomen Asianajajaliiton jäsen ja Senior Associate

Durac

Tietosuojan ja kaupallisten sopimusten asiantuntijamme Paul Durac hyväksyttiin Suomen Asianajajaliiton jäseneksi 1.2.2024 lähtien ja hänet nimitettiin Senior Associateksi. Durac avustaa asiakkaitamme erilaisissa tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten tietojenkäsittelysopimuksissa ja tietosuoja-auditoinneissa sekä näiden lisäksi kaupallisissa myynti- ja hankintasopimuksissa sekä IT-palveluihin liittyvissä sopimuksissa.