Oikkarinäkökulma: mitä opimme harjoittelun aikana

clouds

Lieke hakee kolme kertaa vuodessa oikeustieteen opiskelijoita Trainee- ja Associate Trainee -harjoitteluohjelmiin. Associate Trainee-harjoittelu on kokoaikainen ja kestää pääsääntöisesti neljän kuukauden ajan. Tässä blogipostauksessa Associate Traineet Elga Wagoner ja Charlotte Åkerblom kertovat, mitä ovat oppineet kevään 2024 harjoittelunsa aikana.

Neljä kuukautta on lyhyt aika, ja etenkin näin harjoittelun lähestyessä loppuaan voi kliseisesti todeta ajan vain hurahtaneen ohi. Koska harjoittelu on kokoaikainen, on kevääseen mahtunut kuitenkin useita eri projekteja, työtehtäviä ja täten oppikokemuksia. Ajattelimmekin nyt osaltamme jakaa mielestämme tärkeimmät opit Associate Trainee -harjoittelultamme keväältä 2024.

Praktiikkarajat ylittävä oppikokemus. Liekkeellä Associate Trainee ei pääsääntöisesti ole osana yhtä tiettyä tiimiä, vaan työtehtäviä pääsee tekemään monipuolisesti kaikille eri praktiikoille. Tämän seurauksena kevät on osaltamme pitänyt sisällään erilaisia oikeudenaloja laidasta laitaan – esimerkiksi energia-, insolvenssi- kuin työoikeuttakin. Työtehtäviin on kuulunut sekä selvitystehtäviä, käännöksiä kuin myös mekaanisempia työtehtäviä, kuten asiakirjojen hallintaa ja lähteiden etsimistä välitysmenettelyihin. Erityisen mielenkiintoista on ollut päästä eri praktiikoiden kuukausipalavereihin pitämään pöytäkirjaa käydyistä keskusteluista liittyen ajankohtaisiin asioihin ja työtilanteisiin. Tämä on avannut hyvin sitä, mitä työarki kussakin eri tiimissä konkreettisesti pitää sisällään.

Oma ajankäyttö ja priorisointi. Kokoaikaisen harjoittelun aikana on päässyt osaksi useampaa projektia samanaikaisesti, mutta samalla työarkeen on kuulunut myös päivittäisiä, kiireellisemmällä aikataululla hoidettavaksi tulevia pienempiä työtehtäviä. Tämä on mahdollistanut arvokkaan tilaisuuden kehittää omia ajanhallinta- ja priorisointitaitoja.

Substanssi. Kevään aikana on päässyt tekemään töitä laajasti eri oikeudenalojen parissa, ja osassa projekteja on päässyt syventymään hyvinkin pitkälle tiettyyn oikeudelliseen kysymykseen. Omia työtehtäviä ja projekteja on päässyt myös ohjaamaan omien kiinnostuksen kohteiden suuntaan. Charlotte on esimerkiksi erityisen kiinnostunut riidanratkaisusta, ja Elga puolestaan energiaoikeudesta sekä julkisista hankinnoista. Nämä toiveet ovat näkyneet työpöydillämme kevään aikana, ja onkin ollut mahtavaa syventyä omiin mielenkiinnon kohteisiin ja toisaalta päästä myös kokeilemaan siipiään itselle vieraampien aihealueiden parissa.

Yhteistyötaidot. Oikkarit tekevät Liekkeellä tiivistä yhteistyötä. Työtehtävät tulevat pääsääntöisesti yhteiseen oikkarisähköpostiin, ja usein työtehtäviä hoidetaankin yhteistyöllä useamman oikkarin voimin. Jollain voi olla syvempää osaamista tietystä aihealueesta esimerkiksi valinnaisten opintojen, aiemman työpaikan tai vaikka notaarityön kautta, ja tällöin vastaus selvitettävään kysymykseen voi löytyä oikkarikollegalta murto-osassa siitä ajasta, jonka itse käyttäisi Edilexin syövereissä. Liekkeen hierarkia on erittäin matala, jonka vuoksi harjoittelun aikana on päässyt tekemään yhteistyötä tiiviisti myös talon eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Pian purkissa oleva harjoittelujaksomme on kokonaisuudessaan ollut äärimmäisen antoisa sekä opettavainen, ja voimmekin suositella sitä lämpimästi kaikille. Kevääseen on mahtunut oppikokemusten lisäksi myös lukuisia uusia tuttavuuksia, yhteisiä lounas- ja after work -hetkiä sekä yhdet hiihtämisen ja laskettelun täyteiset talvipäivät Messilässä. Eräänä oppimiskokemus -knoppina haluaisimmekin nostaa tähän loppuun vielä otteen järjestyslain (612/2003) 4:14 §:stä:

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistan tai haltijan on pidettävä huolta, ettei koira pääse yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle, jollei se ole erikseen sallittua.

(Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista. Kyseisen velvollisuuden laiminlyönnistä rangaistaan rikesakolla. Rikesakon suuruus on 40 euroa.)

Ihanaa ja toivottavasti aurinkoista kevättä kaikille!

Terkuin,

Elga ja Charlotte