Oikkari vinkkaa: Aktivoi opinnoista hankkimasi tieto Trainee-jaksolla

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Trainee-jaksolla hankittu käytännön osaaminen syventää ja konkretisoi opinnoista hankittua tietoa. Kirjoituksessani tuon esiin, miten opiskeluaikainen työkokemus tukee opintoja.

 

Oikeustieteen opintojen aikana hankittu tieto voi omien kokemuksieni perusteella päästä unohtumaan hyvinkin nopeasti, mikäli opittu tieto jää vain teorian tasolle, eikä sitä pääse aktivoimaan käytännössä. Erinomaisen mahdollisuuden opintojen kautta hankitun tiedon konkretisoimiseen tarjoaakin Trainee-jakson tekeminen opintojen ohella.

Itselläni asioiden sisäistäminen edellyttää usein asioiden hahmottamista käytännön tasolla. Liekkeen Trainee-jakso onkin antanut mahdollisuuden päästä näkemään, miten opinnoissa hankitut tiedot tulevat konkreettisesti esille esimerkiksi asianajajan työssä. Lisäksi useat erilaiset ja haastavat työtehtävät antavat mahdollisuuden juridisen osaamisen syventämiseen. Haastavissa selvitystehtävissä pääsee pureutumaan yksityiskohtaisemmin erilaisiin juridisiin ongelmiin, joita opinnoissa on usein käsitelty vain yleisemmällä ja teoreettisemmalla tasolla. Lisäksi esimerkiksi uutiskirjettä koostaessa Traineet pysyvät ajan tasalla ajankohtaisista artikkeleista sekä tuoreesta oikeuskäytännöstä.

Kun Trainee-jakson aikana juridiikkaan on päässyt syventymään käytännönläheisemmin, on tällä ollut positiivisia vaikutuksia myös opiskelumotivaatioon. Asioiden opiskeleminen tuntuu huomattavasti mielekkäämmältä, kun omaa jo valmiiksi edes jonkinlaisen käytännön näkökulman opiskeltavaan asiaan. Opiskelumotivaatiota kohottava asia on myös tietenkin huomata, että opiskeltavat asiat tulevat todella hyödyksi työelämässä.

Työkokemuksen kautta saavutettu tietämys on käytettävissä vastavuoroisesti hyödyksi opinnoissa. Käytännön kokemus auttaa hahmottamaan, mitkä oikeudenalat todellisuudessa itseään kiinnostavat ja esimerkiksi oma gradun aihe voi hyvinkin selvitä vaikkapa mielenkiintoisen selvitystehtävän johdosta. Opinnot, sekä niiden rinnalla saatu työkokemus tukevat siis toinen toisiaan. Itse koenkin, että Trainee-jakson tekeminen opintojen ohella on ollut myös opintojen näkökulmasta erittäin hyödyllistä.

Mitä hyötyä on opintojen ja Trainee-jakson yhdistämisestä?

  • Konkretisoi opinnoissa opittua tietoa
  • Motivoi syventämään omaa osaamista
  • Trainee-jaksolla hankittu tieto käytettävissä hyödyksi myös opinnoissa

Mikael, Trainee

 

Lue lisää Liekkeen harjoitteluohjelmista urasivuiltamme.