Miten valita itselle sopiva harjoittelupaikka?

kengänkärjet ja nuolet, jotka osoittavat eri suuntiin

Itselleen sopivan harjoittelupaikan valinta mietityttää monia oikeustieteen opiskelijoita. Associate Trainee Saara Kinnusen kirjoituksessa annetaan vinkkejä siitä, mihin asioihin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota.

Harjoittelupaikkoja on monipuolisesti tarjolla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yksityisellä puolella harjoittelumahdollisuuksia löytyy esimerkiksi asianajotoimistoista, pankeista sekä in-house-puolelta, kun taas julkisen puolen harjoittelupaikat painottuvat pitkälti tuomioistuimiin, ministeriöihin ja virastoihin. Julkisen sektorin harjoitteluja harkitessa kannattaa muistaa se, että monet paikat edellyttävät yliopiston myöntämää harjoittelutukea.

Itseltäni löytyy kokemusta asianajotoimistoista sekä käräjäoikeudesta, ja vinkkaisinkin keräämään kokemusta eri harjoittelupaikoista, jotta omat kiinnostuksenkohteet löytyvät. Oman kokemukseni mukaan asianajotoimistoharjoitteluiden etuna on ollut erityisesti hyvin suunnitellut harjoitteluohjelmat, juristitutorit sekä myös useat trainee-kollegat.

Harjoittelupaikka kannattaa pyrkiä valitsemaan omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Monissa harjoittelupaikoissa pääsee tekemään töitä monipuolisesti eri oikeudenalojen parissa, mikä voi tarjota mahdollisuuden tutustua itselleen täysin uusiin juridisiin aiheisiin. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa toimistoissa pääsee yleensä työskentelemään laajasti eri praktiikoissa ja tekemään yhteistyötä eri aloihin erikoistuneiden juristien kanssa. Jos kiinnostava oikeudenala on jo tiedossa, harjoittelun suorittaminen siihen erikoistuneessa toimistossa tai tiimissä voi olla hyvinkin antoisa kokemus ja auttaa syventämään omaa osaamista. Itselle mielenkiintoiset työtehtävät tuovat uutta näkökulmaa myös opintoihin ja auttavat hahmottamaan teoriassa opiskeltavia asioita käytännönläheisesti.

Harjoittelupaikkaa valittaessa kannattaa myös miettiä omien opintojen vaihetta ja harjoitteluun käytettävissä olevaa aikaa. Opintojen alkuvaiheessa erityisesti asianajotoimistojen Trainee-ohjelmat tarjoavat hyödyllistä käytännön kokemusta. Harjoitteluohjelmat ovat usein lisäksi osa-aikaisia, jolloin opintojen ja harjoittelun yhdistäminen onnistuu joustavasti. Opinnoissaan jo vähän pidemmälle edenneet voivat miettiä hakemista Associate Trainee -harjoitteluun, jonka työtehtävät vastaavat pääsääntöisesti jo valmistuneen juristin tehtäviä. Nämä harjoittelut ovat useimmiten kokoaikaisia, mutta kokemukseni mukaan tällöinkin opintojen suorittaminen onnistuu, vaikkakin ehkä hieman hitaammassa tahdissa. Associate trainee -harjoittelu tarjoaa parhaimmillaan myös pienen tauon opinnoista ennen gradun kirjoittamista.

Mitä huomioida harjoittelupaikan valitsemisessa?

  • Yksityinen vai julkinen puoli (harjoittelutuki)
  • Omat mielenkiinnon kohteet
  • Opintojen vaihe
  • Harjoittelun osa- tai kokoaikaisuus

Toivotan sinulle onnea ja onnistuneita valintoja harjoittelupaikan hakuun!

Saara Kinnunen
Associate Trainee

 

Rekrytoimme kolme kertaa vuodessa oikeustieteen opsikelijoita Trainee- ja Associate Trainee -harjoitteluohjelmiin. Lue lisää harjoitteluohjelmistamme urasivuiltamme!