Mikael Lindqvist nimitetty Associateksi

Mikael Lindqvist on nimitetty 1.3.2022 lähtien Associateksi. Ennen nimitystään Mikael työskenteli Liekellä Associate Trainee -harjoittelijana ja on jo harjoittelunsa aikana keskittynyt julkisiin hankintoihin sekä yhtiö- ja sopimusoikeuteen. ”Julkiseen sektoriin liittyvät toimeksiannot sisältävät usein erityispiirteitä, jotka erottavat ne yksityisomisteisiin yhtiöihin liitännäisistä toimeksiannoista. Julkisen sektorin toimintaan liittyvien toimeksiantojen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä erilaisiin alalla vallitseviin oikeudellisiin reunaehtoihin sekä yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Olen päässyt työskentelemään Liekellä näiden asioiden parissa Associate Trainee -harjoitteluni aikana ja jatkankin suurella mielenkiinnolla uraani Associate-lakimiehenä julkisen sektorin toimeksiantojen parissa.”