Lieke webinaari: Sidosyksikköhankinnat

Lieke webinaari_sidosyksikköhankinnat

Julkiset hankintayksiköt tekevät vuosittain merkittävän määrän hankintoja niiden omistamilta sidosyksiköiltä. Sidosyksikköhankinnat muodostavat poikkeuksen hankintalainsäädännön mukaiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen; hankintayksikkö voi tehdä hankinnan sidosyksiköltään ilman kilpailutusta, mikäli sidosyksikköhankinnan käyttöedellytykset täyttyvät.

Sidosyksikköhankinnat ovat olleet viime aikoina vilkkaan keskustelun kohteena. Erityisesti keskustelun kohteena on ollut hankintayksiköiden määräysvaltakriteerin täyttyminen sidosyksikössä. Määräysvaltakriteeri edellyttää, että hankintayksikön tulee yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa sidosyksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston viimeaikaiset valvontatoimenpiteet, markkinaoikeuden päätökset sekä hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset tulevat suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan sidosyksikköhankintamarkkinoihin.

Päivän polttavia kysymyksiä ovat:

  • minkälainen merkitys viimeaikaisilla valvontatoimilla ja oikeuskäytännöllä on sidosyksiköille ja hankintayksiköille,
  • milloin määräysvaltakriteerin voidaan katsoa täyttyvän,
  • minkälaisin toimenpitein määräysvaltakriteerin täyttyminen voidaan varmistaa, sekä
  • miten suunnitteilla oleviin hankintalain sidosyksikkösääntelyä koskeviin muutoksiin tulisi valmistautua?

Maksuttomassa webinaarissa asiantuntijamme Markus Pulkkinen ja Mikael Lindqvist analysoivat yllä esitettyjä kysymyksiä.

Voit jättää aiheeseen liittyvän ennakkokysymyksen ilmoittautumisen yhteydessä. Pyrimme vastaamaan webinaarin aikana mahdollisimman moneen lähetettyyn kysymykseen.

Missä ja milloin?
Tapahtuma järjestetään kaksiosaisena webinaarina tiistaina 11.6.2024. Webinaarin ensimmäinen osa alkaa klo 9:00. Webinaarin toinen osa alkaa klo 14:00.

Kenelle? 
Webinaari on suunnattu kaikille hankintayksiköille ja sidosyksiköille. Webinaari on jaettu kahteen osaan (1-2). Ensimmäinen osa on suunnattu ensisijaisesti sidosyksiköille ja toinen osa hankintayksiköille.

Osan 1 (sidosyksiköt) aikataulu:
8:55 Teams koulutusympäristö avautuu
9:00 Koulutus alkaa
10:00 Koulutus päättyy

Ilmoittaudu osaan 1 tästä.

Osan 2 (hankintayksiköt) aikataulu:
13:55 Teams koulutusympäristö avautuu
14:00 Koulutus alkaa
15:00 Koulutus päättyy

Ilmoittaudu osaan 2 tästä.

Webinaari on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoa antaa