Lieke mukaan Global Compactiin

Lieke on hyväksytty YK:n Global Compactin jäseneksi. Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöasioita sekä korruption estämistä.

Liittymällä Global Compact -aloitteeseen Lieke haluaa jatkaa liiketoimintansa vastuullisuudesta huolehtimista sekä omalta osaltaan lisätä vuoropuhelua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi haluamme olla mukana edistämässä vastuullisuutta kansallisessa, pohjoismaisessa sekä kansainvälisessä yhteistoiminnassa.

Aloitteeseen on Suomesta liittynyt mukaan yli sata organisaatiota. Globaalisti aloitteessa on mukana yli  12 000 eri yritystä tai yhteisöä. Aloitteeseen liittymisen myötä Lieke on jatkossakin sitoutunut tukemaan asiakkaitaan niiden vastuullisuustyössä jatkuvasti kehittyvässä sääntely-ympäristössä.

Lisätietoa antaa