Asianajaja, ekonomi Mona Jortikka Senior Associateksi

Mona Jortikka

Asianajaja, ekonomi Mona Jortikka nimitettiin 14.10.2022 lähtien Senior Associateksi. Mona saapui osaksi yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja kaupallisiin sopimuksiin keskittynyttä praktiikkatiimiä. Laaja kokemus asiantuntijatehtävistä asianajotoimistoista ja inhouse-puolelta on kartuttanut Monalle vahvaa näkemystä yritysmaailman erilaisista oikeudellisista haasteista.

”Olen aiemmin työskennellyt sekä asianajotoimistossa että yritysjuristina niin sopimusoikeuden, yhtiöoikeuden, riidanratkaisun ja verotuksen parissa. Koen, että asioiden näkeminen ns. pöydän molemmilta puolilta auttaa erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja tuottamaan mahdollisimman selkeitä neuvoja asiakkaille.”

Asiakkaan liiketoiminnan monipuolinen ymmärtäminen edesauttaa löytämään parhaat oikeudelliset ratkaisut. ”On ollut mielenkiintoista päästä työskentelemään energian, rakentamisen ja julkisen sektorin oikeudellisten kysymysten parissa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ja asiakkaan liiketoiminnan kannalta oleellisiin kysymyksiin perehtyminen vastaa omaa ajatteluani laadukkaasta oikeudellisesta neuvonannosta. Ilokseni olen päässyt nopeasti mukaan erilaisiin toimeksiantoihin ja tutustumaan sitä kautta sekä asiakkaisiimme että kollegoihini.”