Anniina Mäkikyröstä Suomen Asianajajaliiton jäsen ja varatuomari

Anniina Mäkikyrö

Riidanratkaisun ja työoikeuden asiantuntijamme Anniina Mäkikyrö hyväksyttiin Suomen Asianajajaliiton jäseneksi 1.8.2023 lähtien ja hänet nimitettiin Senior Associateksi. Mäkikyröllä on lisäksi varatuomarin arvonimi 23.8.2023 lähtien, mikä myönnettiin hänelle käräjäoikeudessa suoritetun tuomioistuinharjoittelun jälkeen.